Tím, ktorý sa o vás stará

Odborný garant:
MUDr. Vincent Alakša

Lekári:
MUDr. Adela Englerová

Zdravotné sestry:
Soňa Šabíková, Klaudia Zacharová